Bowling Mandag den 12.10.20
Dette arrangement, som Richard stod for – blev også aflyst p.g.a.
Corona smitten.

Sæsonafslutning Lørdag den 20.6.20 i Kanoklubben,Seden.

Dette arrangement blev aflyst p.g.a. manglende tilslutning. Der var kun 1 tilmelding udover Helge som var arrangør..

Klubmesterskab Mandag den 20.4.20.

Dette måtte aflyses p.g.a. Corona. Arrangementet er således rykket til Mandag den 2.11.20.

Corona 2020

Året 2020 har jo været præget af Corona situationen. Vi har ikke kunnet spille badminton fra den 16.3.20 til den 15.6.20. Så der blev lige 2 spilletider inden skolernes sommerferie.