Generalforsamling på Munkebjergskolen den 4.3.24 

Lone blev valgt som formand for 1 år. ( Richard trådte ud.)
Marianne blev valgt som kasserer for 2 år. Martin trådte ud).
Sasja var ikke på valg i år.
Morten og Palle blev genvalgt som bestyrelsesmedlemmer.
Ali og Thomas blev genvalgt som suppleanter til bestyrelsen.
Peter blev genvalgt som revisor.
Hans blev genvalgt som revisorsuppleant .