Medlemskontingentet udgør p.t. 300,00 årligt.

Bankoplysninger: reg.nr. 1551 kto.nr. 1531204

HUSK at anføre navn i tekstfelt på indbetalingen.